VUT v Brně, 

Fakulta stavební,

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

+420 54114 7604

místnost Z214